Coaching van tegenwoordig

Coaches begeleiden en beheren uw weg naar succes. Coaches van Coachregio helpen je om op koers te blijven met de doelen die je voor jezelf hebt gesteld en ze helpen je om gefocust te blijven op de stappen die je moet nemen, in plaats van afgeleid te worden door alle afleidingen die het leven te bieden heeft.

Het zal altijd problematisch zijn om je doelen te blijven nastreven als er dingen gebeuren die je niet kon voorzien, dingen die je een tijdje uit je ritme brengen en pijn of moeilijkheden die je emotionele wereld op zijn kop zetten.

Een coach houdt de focus voor jou op wat je wilt bereiken. Hij of zij zal u helpen uw aandacht terug te brengen naar uw doelstellingen, terwijl hij of zij u mogelijk ook helpt om te gaan met uw emotionele onrust en moeilijkheden die misschien niet zo praktisch zijn, door ze buiten beeld te houden terwijl u ze misschien elders oplost.

Maar je kunt altijd terugkomen op de doelen als je tijd, ruimte, middelen en steun hebt van je coach! Life Coaching is een flexibel proces. Het is misschien niet van A tot Z in één keer, in één proces van zes of acht sessies, maar het kan nodig zijn een pauze in te lassen terwijl je verder gaat met je actieplan of de gebeurtenis die nu op een zijspoor staat, aanpakt.

Ze zullen die plaats vasthouden, je helpen bij te sturen wanneer je ‘terug’ aandacht geeft aan de doelen die je gesteld hebt. Verander het plan, maar niet het doel, want je doelen zijn belangrijk voor je – ze zijn wie je bent en wilt worden!

Deze doelen blijven bij je, maar kunnen zich aanpassen aan heersende omstandigheden of veranderingen in je leven, maar uiteindelijk blijven ze heel erg lijken op wat ze altijd al waren – je levensdromen en -wensen.

Coaching is een proces en, zoals alle processen, houdt het zich vaak niet aan vaste tijdschema’s en beperkingen.

Elk proces gaat over verandering en ontwikkeling, over buigen en aanpassen binnen dat proces en het volgen van een ‘procedure’, maar er moet flexibiliteit zijn voor onvoorziene obstakels of onvoorziene successen eerder dan je had verwacht!

Het zijn niet alleen obstakels en problemen die een verandering van richting of actieplanning beïnvloeden. Het kunnen succesvolle stappen zijn en nieuwe opties die u zich eerder niet had gerealiseerd. Het kan zijn dat de beste optie eraan zat te komen, maar verborgen bleef tot hij kwam en in je schoot viel! Je coach zal je helpen om je aan te passen en om te gaan met goede en slechte ontwikkelingen in dit flexibele proces van groei en ontwikkeling.

Wat je aanvankelijk nodig had of wilde, verandert gaandeweg. Elke succesvolle stap verandert de richting of stroom van je actieplan. Elke stap die je bereikt voegt meer toe aan de andere kant, maar geeft je ook de overwinningen waar je naar op zoek bent.

Coaching is een flexibel proces, nooit in steen gebeiteld maar toch een duidelijk pad naar wat je wilt in je leven en wat je kunt hebben, met de juiste steun en mogelijkheden – sommige creëer je ook samen!

Geniet van zowel de reis als het einde. Nou, in feite eindigt je reis nooit echt…