Bokreta
Image default
Aanbiedingen

Tips om de bedrijfsvoering van jouw organisatie efficiënter in te richten

Inefficiëntie leidt tot hogere kosten en problemen. Wanneer het namelijk te veel voorkomt binnen een organisatie, lijden andere bedrijfsprocessen hier onder. Dit maakt dat het kan leiden tot een vicieuze cirkel. Om verdere onkosten, frustraties of verder terugloop van klanten te reduceren, doorbreek je deze cirkel door te investeren in optimalisatie. Niet alleen het productieproces kan geoptimaliseerd worden. Ook ondersteunende systemen zijn vaak aan een update toe.

 

Logistiek

Het leveren van producten behoort bij veel producenten tot de kern van de organisatie. Maar bij het leveren van artikelen – of het nu aan een groothandel, winkel of andere producent is – komt veel kijken. Dit betekent dat er ook veel mis kan gaan. Inefficiëntie binnen de logistieke afdeling resulteert in ontevreden klanten waardoor zij snel op zoek kunnen gaan naar een ander bedrijf. Omdat dit proces met veel factoren te maken heeft, is hier veel kennis en kunde voor nodig. Wanneer je dit onderdeel binnen het bedrijf zelf uitvoert, kan dit leiden tot een tekortkoming richting de klant. Daarom is het goed om hier externe partners voor te hebben. Zo kun jij als organisatie een beroep doen op de expertise van een logistiek bedrijf. Hierdoor kun jij dit uit handen geven en kan de kwaliteit gewaarborgd worden.

 

ICT beheer

De IT systemen faciliteren het gebruik en de inzet van veel taken. Hierdoor kunnen o.a. gegevens gemakkelijk opgeslagen worden, kunnen analyses uitgevoerd worden en kan er gebruik gemaakt worden van bepaalde applicaties. IT systemen moeten daarom up-to-date blijven omdat anders de continuïteit van de bedrijfsvoering belemmerd wordt.

 

Communicatie en informatie

Zowel interne communicatie als contact met klanten zorgen ervoor dat een bedrijf kan blijven functioneren. Wanneer de communicatie verslechtert, heeft dit veel impact op hoe het gaat binnen een bedrijf. Wanneer er inefficiënt gecommuniceerd wordt, leidt dit tot onduidelijkheid en onrust. Inefficiënte communicatie heeft met name te maken met het niet benadruken en/of delen van de belangrijkste informatie. Wanneer niet duidelijk wordt door en tijdens contactmomenten wat de kern van het verhaal is, gaat veel tijd verloren. Ook het efficiënt opslaan van gegevens in bijvoorbeeld een CRM systeem, draagt bij aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering.