Bokreta
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement is meer dan hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan

Outplacement is hot. Althans, zo lijkt het. Outplacementbureaus schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Maar wat doen ze nu precies?
Outplacement wordt vaak door de werkgever ingekocht wanneer deze een medewerker ontslaat. Vaak doet de werkgever dat omdat de medewerker niet functioneert of omdat er sprake is van een arbeidsconflict. Maar ook een reorganisatie kan een reden zijn voor outplacement.

Wat is outplacement?

Bij outplacement krijgt de medewerker begeleiding van een outplacementadviseur van een outplacementbureau. Meestal wordt er eerst aandacht besteed aan het leren accepteren van de situatie. Daarna wordt er georiënteerd op nieuwe banen en wanneer de zoekrichting duidelijk is worden er concrete acties ondernomen richting de arbeidsmarkt. De ontslagen medewerker leert te solliciteren en zoekt samen met de outplacementadviseur naar vacatures die passend en haalbaar zijn.
Sommige outplacementbureaus praten liever over een coaching dan over outplacement. De nadruk ligt dan meer op de coaching en minder op het zoeken naar geschikte vacatures. Welk outplacementtraject men ook volgt, het is van belang dat de kandidaat individueel begeleid wordt. Alleen wanneer er sprake is van een-op-een begeleiding spreekt men immers over outplacement. Outplacement is maatwerk want ieder mens is uniek. Wel is het doel gelijk voor iedereen want uiteindelijk moet een nieuwe baan bij een andere werkgever het einddoel zijn.

Hoe kies je een outplacementbureau?

Bij het kiezen van een outplacementbureau is het belangrijk dat er een persoonlijke klik is met de outplacementadviseur (coach) van  het outplacementbureau. Daarom is het voor medewerkers die gebruik mogen maken van outplacement belangrijk eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen bij het bureau. Tijdens zo’n gesprek kunnen wederzijdse verwachtingen en wensen van de kandidaat worden besproken.

Hoe lang duurt een outplacementtraject?

Een gemiddeld outplacementtraject  duurt meestal tussen de 4 en 12 maanden en is afhankelijk van de leeftijd en ervaring van kandidaat. Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe langer een traject over het algemeen duurt. Ook de invulling van het traject hangt af van de behoefte van de kandidaat.

https://www.outplacementverzekering.nl