Bokreta
Image default
Gezondheid

Hoe werkt hsp coaching?

Hsp is een afkorting die gebruikt wordt om hoogsensitieve personen aan te duiden. Een hoogsensitief persoon is iemand die merkbaar gevoeliger is voor externe prikkels dan anderen. Hoogsensitiviteit heeft veel voordelen, zo letten hoogsensitieve personen meer op details, en vallen veranderingen in hun omgeving hen ook meer op. Maar die extra alertheid heeft ook nadelen, zo raken hoogsensitieve personen eerder overbelast, en doordat ze ook eerder alle doemscenario’s kunnen zijn maken ze zich ook meer zorgen om dingen die hoogstwaarschijnlijk nooit zullen gebeuren. Het is om met die nadelen te kunnen leven dat er personen als hsp coach Utrechtbestaan. Deze coaches helpen hoogsensitieve personen omgaan met de nadelen van hoogsensitiviteit. 

Waaruit bestaat een coachingstraject? 

Een life coach Utrechtzal een hoogsensitief persoon leren om te gaan met zijn of haar hoogsensitiviteit. Dit doet de coach met behulp van een uitgebreid traject dat uit verschillende technieken bestaat. Allereerst zal de coach met verschillende gesprekstechnieken onderzoeken waarin je nou echt belemmerd wordt. Ook zal de coach gebruik maken van neurolinguïstisch programmeren (NLP). NLP gaat ervan uit dat succes voortkomt uit een aantal uitgangspunten. Een coach probeert jou met behulp van NLP ook deze uitgangspunten te laten zien, waardoor jouw leven door alleen maar anders naar de wereld te kijken merkbaar beter kan worden. 

Hoe lang duurt het coachingstraject? 

 

Je wilt natuurlijk niet dat je de rest van je leven coaching nodig hebt, het is daarom goed om te weten dat een hspcoachingstraject zelden uit meer dan 10 wekelijkse sessies van één uur bestaat. Dit lijkt kort, maar hoogsensitiviteit is geen aandoening, hoogsensitieve personen zijn slechts anders, en de wereld is niet op hen aangepast. Hoogsensitieve personen hoeven zich juist niet aan te passen, waardoor het traject een stuk korter wordt. Als het coachingstraject minder lang hoeft te zijn, of juist meer tijd vergt kan het traject natuurlijk ook nog verkort of verlengt worden. 

Is hoogsensitiviteit slecht? 

 

Het bestaan van dergelijke coachingstrajecten doet je misschien denken dat hoogsensitiviteit een negatieve eigenschap is. Dit is verre van zo. Hoewel de wereld niet op hoogsensitieve personen is ingericht maakt dat die personen niet minderwaardig. (Linkshandigen zijn bijvoorbeeld ook niet minderwaardig aan rechtshandigen.) Hoogsensitieve personen bezitten bijvoorbeeld een beter inlevingsvermogen, doordat ze de emoties van anderen beter aan kunnen voelen. Ook zijn hoogsensitieve personen zich sneller bewust van subtiele signalen in hun omgeving. Ook letten ze meer op fouten, waardoor ze doorgaans netter werk afleveren. Een iets minder relevant maar ook interessant gevolg is dat hoogsensitieve personen ook meer merken van cafeïne, waardoor ze minder koffie nodig hebben. Dit kan op de lange termijn best wat geld besparen. 

https://coloryourlifecoaching.nl/hsp-coaching/