Bokreta
Image default
Dienstverlening

De hoogte van smartengeld: voorbeelden

Op het moment dat jij door de schuld van een ander letsel op hebt gelopen, dan heb jij recht op een vergoeding in de vorm van smartengeld. Meestal worden letselschades zonder tussenkomst van een rechter afgewikkeld (tussen verzekeraars en de slachtoffers). Smartengeld voorbeelden (gemaakt door een letselschadebureau) geven je een beeld van op welke vergoedingen iemand kan rekenen in de praktijk, als je er mee te maken krijgt. 

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn een aantal voorbeelden bekend van de hoogte van smartengeld uit de praktijk. Dit leggen we uit aan de hand van de categorie, de hoogte van het bedrag en voorbeelden:

–        Binnen de categorie gering letsel kun je denken aan smartengeld tot maximaal 1750 euro. Je hebt er recht op als je gedurende maximaal 13 weken de dagelijkse taken niet kunt verrichten of als je bijvoorbeeld pijn hebt geleden.

–        Binnen de categorie licht letsel moet je denken aan 1750 euro tot maximaal 3250 euro. Hiervoor kom je in aanmerking bij een eventuele korte ziekenhuisopname, een operatieve ingreep, revalidatie, soms voor littekens, e.d.

–        Binnen de categorie matig letsel kun je denken aan 3250 euro tot 7500 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld over een korte periode ziekenhuisopname of bedrust, lichte handicap op geestelijk of lichamelijk gebied, bepaalde tijd afhankelijk van hulp, gering functieverlies of geen algeheel herstel.

–        Bij ernstig letsel kun je denken aan 7500 tot 17500 euro als smartengeld en dan gaat het over een langere periode van ziekenhuisopname, functieverlies lichaamsdeel, geen algeheel herstel, soms revalidatie nodig, medische behandelingen gedurende minimaal een jaar of bijvoorbeeld operatieve ingrepen.

–        Binnen de categorie zwaar letsel gaat het over 17500 euro tot 35000 euro. Langere ziekenhuisopname, ernstige verwondingen, levensgevaar, lang genezingsproces, medische behandelingen die jaren kunnen vergen, paar keer ziekenhuisopname e.d.

–        Onder de categorie zeer zwaar letsel heb je recht op 35000 euro tot 70.000 euro. Ernstige ontsieringen met gevolgen voor je privéleven of werk, levenslang medische begeleiding en controle, algeheel functie verlies, persoonlijk leven en beroepsleven blijvend veranderd in negatieve zin, e.d.  

–        Binnen de categorie uitzonderlijk zwaar letsel gaat het over smartengeld vanaf 70.000 euro. Dit geldt bij blijvend lichamelijk en of geestelijk letsel, eventueel blijvend op een rolstoel zijn aangewezen, totale arbeids invaliditeit, kan niet thuis worden verpleegd.

Kies een letselschadebureau

Soms is het fijn om te weten dat jij er niet alleen voor staat en zeker niet in een moeilijke situatie. Daarom kun jij denken aan een Letselschade bureau, zo kun je hulp inroepen en samen bekijken waar je recht op hebt. Jij kunt je dan ook focussen op je herstel en dan krijg je ondersteuning om zaken verder af te handelen. Schakel de hulp ook in wanneer dat jij er recht op hebt, want dan kun je het beter verwerken en een plekje geven.

https://letselschadebureau.nl/