Bokreta
Image default
Zorg

wat is Helen via het lichaam?

Somatic Experiencing NIjmegen betekent letterlijk ‘ervaren in het lichaam’. Somatic Experiencing Nijmegen of kortweg SE is een lichaamsgerichte methode voor het helen van trauma. Het lichaam is een chronisch onderbelicht aspect in vele vormen van therapie die gericht zijn op mentale stabiliteit en welbevinden. Inmiddels wordt het bewijs steeds sterker dat cognitieve (gedrags-)therapieën en therapieën die werken met herbeleving onvoldoende bestendig resultaat geven bij indringende gebeurtenissen en trauma’s.

Somatic experiencing Nijmegen 

Iedere ervaring in het leven die groter, onverwachter, intenser en omvattender is dan we kunnen verwerken, kan leiden tot een trauma. Somatic experiencing Nijmegen helpt de trauma’s te verwerken. Onze natuurlijke reactie bij een heftige gebeurtenis is vechten of vluchten. Deze vecht- of vluchtreactie gebeurt automatisch en met behulp van intense overlevingsenergie. Als vechten of vluchten niet werken, bevriezen we. Bij een traumatische gebeurtenis wordt overlevingsenergie geblokkeerd, vastgezet in het lichaam. Het zenuwstelsel raakt overweldigd. Je bent ‘verstijfd van schrik’, staat ‘aan de grod genageld’, bent ‘bevroren’.

Vaak hebben mensen een schuldgevoel nadat ze in een zeer indringende gebeurtenis zijn ‘bevroren’, niets hebben gedaan, niet voor zichzelf zijn opgekomen. Echter, net als vechten en vluchten is ook bevriezen een natuurlijke (en automatisch verlopende) respons. Bij Somatic experiencing Nijmegen wordt deze reactie besproken en wordt er gekeken hoe je het trauma een plek kan geven.

Waarom Somatic experiencing Nijmegen?

We stoppen emoties weg en/of voelen ons vaak niet veilig genoeg om te ontladen.Trauma in ieders leven aanwezig is in een of andere vorm. Het is niet beperkt tot krijgsgevangen en slachtoffers van verkrachting. Wat voor een volwassene een klein incident lijkt kan traumatisch zijn voor een baby, zoals bijvoorbeeld een fel en plots geluid. Ook de herhaling van veel kleine incidenten zoals pesterijen op school kan traumatisch worden.Met Somatic experiencing Nijmegen wordt er na gekeken en geprobeerd het een plek te geven.