Bokreta
Image default
Bedrijven

De juiste kunstboom voor iedereen

Bomen zijn essentieel voor het behoud van de klimaatstabiliteit. Eerder deze maand bleek uit een studie dat het planten van bomen in miljarden kan dienen als de “beste oplossing voor de klimaatverandering”. Maar volgens wetenschappers is het onderhoud van bestaande bossen, vooral in de tropen, veel kritischer.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van de kunstboom.

Volgens EPA, is het regenwaterbeheer de inspanning die op het verminderen en kanaliseren van regenwaterlooppas of gesmolten sneeuw van stedelijke gebieden, straten, gazons, en huizen wordt gericht om waterkwaliteit te verbeteren. Het helpt ook om de negatieve effecten van stedelijke en landelijke regenwateroverstromingen, veroorzaakt door de landbouw en menselijke activiteiten zoals infrastructurele constructies, te keren.

Regenwater is water dat afkomstig is van regen of smeltende sneeuw en ijs. In een natuurlijke situatie wordt het regenwater verondersteld te infiltreren in de grond of te verdampen. In habitats zoals bossen, bijvoorbeeld, neemt de bodem aanzienlijke hoeveelheden regenwater op en helpen planten om aanzienlijke hoeveelheden regenwater vast te houden, zodat er maar heel weinig afvloeit.

regen-zwaar-overstroming-extreem-weer

Bovendien vertragen planten, gras, bladeren en stengels, naast andere componenten in het bos, de afvloeiing, waardoor het water langzaam naar de rivieren of de ondergrond wordt afgevoerd. In stedelijke gebieden zijn er echter weinig planten en de bestrating en het oppervlak zijn zo aangelegd dat er weinig of geen water in de grond kan binnendringen.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van de kunstboom.

Het resultaat hiervan is een toename van de afvloeiing aan de oppervlakte, en dit is waar het regenwaterbeheer handig is, met name bij het verminderen van de afvloeiing van regenwater of gesmolten sneeuw van de straten, gazons en stedelijke gebieden om de waterkwaliteit te verbeteren door te voorkomen dat schadelijke bacteriën, chemicaliën, zware metalen, geërodeerde grond en andere bacteriën in vochtige gebieden, rivieren, beken, meren of oceanen uitlekken.

Belang van regenwaterbeheer
1. 1. Behoud van de natuurlijke hydrologische cyclus
Het beheer van regenwater speelt een cruciale rol in het behoud van gezonde beken, meren en waterleven en ondersteunt het menselijk gebruik door de natuurlijke hydrologische cyclus in stand te houden. Zonder goed regenwaterbeheer kan infiltratie de bodemsuppletie en grondwateraanvulling verminderen. Het is vermeldenswaard dat bodemvocht essentieel is voor de instandhouding van de vegetatie en de reden dat het een rol speelt bij het in stand houden van de natuurlijke hydrologische cyclus.

Bovendien kan het verlies van grondwateraanvulling de basisstroom in beken en stromen tussen stormen, die het waterleven in stand houdt, verminderen. Het beheer van het regenwater helpt ook om het grondwater weer aan te vullen, zodat de mens over voldoende water voor huishoudelijke en landbouwdoeleinden kan beschikken.

2. 2. Voorkom een verhoogd risico op overstromingen
Effectief regenwaterbeheer helpt om overstromingen onder controle te houden. Gebieden met een goede beheersing van het regenwaterbeheer hebben een laag overstromingsrisico en hebben daardoor minder kans om de negatieve effecten van een overstroming te ondervinden. Stedelijke gebieden en andere gebieden met minder vegetatie zullen waarschijnlijk te maken krijgen met overstromingen bij hevige regenbuien, tenzij de juiste beheerstechnieken worden gebruikt.

In deze gebieden verhogen hevige onweersbuien de afvoer van neerslag en de aanwezigheid van drainagesystemen versnelt de afvoer naar beken. Bovendien is de kans groter dat overstromingen in gebieden zonder de juiste technieken voor het beheer van het regenwater meer mensenlevens kosten en schade aan eigendommen veroorzaken.

3. 3. Voorkom ongewenste beekerosie
Door de snelheid en de hoeveelheid water die naar de beken stroomt te verminderen, helpt het beheer van het regenwater om overmatige erosie te voorkomen. Als het regenwater niet wordt beheerd, kan het een overmatige erosie veroorzaken, waardoor de beek zijn normale functie van afvoer van water en sediment niet kan vervullen.

Bovendien kan regenwater zonder regenwaterbeheer ervoor zorgen dat beken en rivieren overstromen, wat de bestaansmiddelen van de omliggende gemeenschappen kan aantasten. Een overstroomde beek zal zijn oevers doorbreken, waardoor het overtollige water naar de omliggende boerderijen zal vloeien en de gewassen zullen worden vernietigd.

Ook kan het beekje van vorm en uitbreiding veranderen, met als gevolg veranderingen in de verspreiding van beekbeddingssedimenten en meanderpatronen. De verandering in beken kan ook leiden tot een afname van de diversiteit aan planten en dieren.

4. 4. Bescherm de waterkwaliteit
Het beheer van het regenwater speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de waterkwaliteit. Verontreinigingen zoals vet, olie, pesticiden, metalen, plastic en pesticiden uit tuinen en normaal dagelijks gebruik bouwen vaak voort op oppervlakken. Als het regenwater niet wordt beheerd, kan het de verontreinigende stoffen naar waterbronnen zoals beken, meren, meren, oceanen en zelfs grondwater brengen.

De vervuiling is hoog in stedelijke gebieden waar de kwaliteit van de bestrating, de slijtage van banden en remblokken en de emissies en morsingen van voertuigen gemakkelijk hun weg naar waterbronnen kunnen vinden. Door het gebruik van regenwaterbeheersystemen kunnen sommige van deze verontreinigende stoffen worden verwijderd voordat het water in de beken terechtkomt.

5. 5. Voorkom bodemerosie
In landbouwgronden kan regenwater de productiviteit van de grond beïnvloeden door de rijke bodembedekking weg te spoelen. Het kan ook mest van planten naast de bovengrond transporteren, waardoor de productiviteit van de boerderijen afneemt. Indien niet goed beheerd, kan de afvloeiing van regenwater, vooral in slordige gebieden, het volgende opleveren

https://kunstpalm.nl/kunstplanten/kunstbomen/